Overzicht vieringen


Zo/ 2 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Werelddiaconaat: Indonesië – Pastorale en praktische hulp migranten
Tweede collecte:  Kerk,

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.J. Barth, Neerlangbroek
18.30 uur: ds. M. Zeeman, Hoogblokland
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Do/ 6 juli

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 7 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: K.i.A.: Werelddiaconaat: Indonesië – Pastorale en praktische hulp migranten
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kia Indonesie


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente
Ook in de komende periode wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven, door rond het thema “Leren en bezinnen” momenten te creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast speciale thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Vorming en toerustingWijkwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >