Overzicht vieringen


Zo/ 9 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Stap Verder
Tweede collecte:  Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Jacob Meinders, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: dhr. Kick Koldewijn, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Jan Adolfs

Vr/ 14 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Stap Verder
Stap Verder is een plek waar mensen kennis en informatie kunnen halen over de Nederlandse samenleving. De missie van Stap Verder is dat bewoners van Amsterdam Zuidoost tot hun recht komen. Dat wil zeggen dat mensen toegang krijgen tot kennis die zij nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. Nederland heeft de Verklaring van de rechten van de mens ondertekend. Maar het is niet altijd gemakkelijk om in Nederland je rechten te krijgen. Dat geldt zowel voor bewoners die in Nederland geboren en getogen zijn, als voor nieuwkomers.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën, folders en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >