Zo/ 18 september

Overzicht van alle diensten

Zo/ 18 september

Eerste collecte:  Diaconie, Kerk in Actie Zending in Syrië: de kerk als plek voor hoop en herstel
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, startzondag, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Hoekman, Rutten
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk

Vr/ 23 september

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie Bouw de kerk in Syrië weer op
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerk in actie Syrie


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in, samen met u. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kerk in Actie Colombia


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >