Zo/ 25 september

Overzicht van alle diensten

Zo/ 25 september

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Beninami
Tweede collecte:  Kerk, Zending in Vredeweek. Vrouwen als vredestichters

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam Buitenwerf, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.30 uur: ds. Harmen de Vries (oecumenische vredesdienst), orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Do/ 29 september

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Lydia Meiling


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Beninami
Bouwen aan de toekomst van Berecingou (Benin)
Stichting BeninAmi wil het onderwijs bevorderen en de leefomstandigheden verbeteren in het noorden van Benin om de kinderen en de overige bewoners een betere toekomst te bieden.
Wij willen de dorpsbewoners van Berecingou graag steunen hun droom te realiseren: een goede opleiding voor niet alleen jongens, maar vooral ook voor meisjes. En daarmee ook de leefomstandigheden verbeteren van hun ouders en de andere dorpsbewoners.
Zo hopen we jongeren te ontmoedigen om naar Europa te trekken en te voorkomen dat ze daar gedesillusioneerd rondzwerven. Met een goede opleiding hebben jongeren meer kans op een goede toekomst in Berecingou.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Beninami.


Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie – Zending (Colombia), vrouwen als vredestichters
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kerk in Actie Colombia


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >