Overzicht vieringen


Zo/ 2 oktober

Eerste collecte:  Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, Kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H.J. Lam, Werkendam
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 7 oktober

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. v jeugddiaconaat.


Toelichting op de 2e collecte: Israëlzondag, kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe in de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap in het westen van Galilea.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Israelzondag


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >