Overzicht vieringen


Zo/  9 oktober

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting De Regenboog
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk: Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk zijn

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van der Weg, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, themadienst, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: Ellen Kok

Do/ 13 oktober

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 14 oktober

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting De Regenboog
De Regenboog is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. Want Ieder mens verdient een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog gelooft in een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder elkaar

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. v Regenboog.


Toelichting op de 2e collecte: Missionair werk: Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk zijn
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Pioneirsplekken.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >