Zo/ 18 september

Overzicht van alle diensten

Zo/ 18 september

Eerste collecte:  Diaconie, Kerk in Actie Zending in Syrië: de kerk als plek voor hoop en herstel
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, startzondag, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Hoekman, Rutten
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >