Overzicht vieringen


Zo/ 19 maart
ZONDAG LAETARE – ‘Verheugt U’
Vierde zondag in de veertigdagentijd

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting de Regenboog
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk, Ontdekken in de Kliederkerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: pastor Eric Citroen, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerk
09.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras

Di/ 21 maart

Paaskerk
19.30 uur: Avondgebed in de Veertigdagentijd, orde voor het Avondgebed

Vr/ 24 maart

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting De Regenboog
De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een springplank naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbesteding helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage?

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Regenboog.


Toelichting op de 2e collecte: Zending: PKN, Missionair werk: ontdekken in de kliederkerk (40 dagentijd)
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken, zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kliederkerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >