Overzicht vieringen


Zo/ 26 maart
ZONDAG JUDICA – ‘Doe mij recht’
Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Eerste collecte: Diaconie, Werelddiaconaat, Bangladesh, Kansen creëren voor jongeren
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper, liturg ds. Mirjam Buitenwerf
Paaskerk
10.00 uur: drs. Ardin Mourik, afscheidsdienst, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Jansen

Di/ 28 maart

Paaskerk
19.30 uur: Avondgebed in de Veertigdagentijd, orde voor het Avondgebed

Do/ 30 maart

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 31 maart

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: K.i.A.: Werelddiaconaat: Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmid of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten.

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Bangladesh.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en sinds kort ook door onze financiële steun om vieringen in de Vreugdehof te continueren; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . Eredienst en Pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >