Overzicht vieringen


Zo/ 19 mei Pinksteren

Eerste collecte:  Diaconaat, Werelddiaconaat: Bangladesh beter bestand tegen klimaatverandering
Tweede collecte:  Kerk, Zending Bangladesh – gemeenteopbouw voor dorpskerken

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, gezinsdienst, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, Doornspijk
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek
Vreugdehof
10.30 uur: Ellen Kok

Ma/ 20 mei

Pauluskerk
09.30 uur: ds. E.C. de Waard

Vr/ 24 mei

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Bangladesh – Beter bestand tegen klimaatverandering
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Bangladesh


Toelichting op de 2 collecte: Zending Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om christelijke dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diakonaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid, binnen en buiten de eigen gemeenschap.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Bangladesh