Overzicht vieringen


Zo/  26 mei

Eerste collecte:  Diaconie, Open doors
Tweede collecte:  Kerk, Raad van kerken in Nederland

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van de Weg, orde van dienst
16.00 uur: Nienke van der Heiden, Kliederkerk
Pauluskerk
10.00 uur: C.J. Barth, Vinkeveen
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: pastor Eric Citroen, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock

Vr/ 31 mei

’t Huis aan de Poel: geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: Open doors Vervolgde Christenen
Wereldwijd zijn 360 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. Onze roeping is te versterken wat dreigt te sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime gelovigen in Noord-Korea of een weduwe in Nigeria. Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn: als één van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Jouw gebed en betrokkenheid zorgen ervoor dat vervolgde christenen niet alleen staan.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Open Doors


Toelichting op de 2 collecte: Raad van Kerken in Nederland
De raad van Kerken in Nederland is een landelijk opererende gemeenschap van 19 christelijke kerken en organisaties in Nederland. De PKN is een van de deelnemende kerkgenootschappen. De organisatie streeft naar (meer) eenheid tussen de deelnemende kerken en maakt zich sterk voor de gezamenlijke dienstverlening van de kerken in de samenleving. Een van de meest centrale thema’s van dit samenwerkingsverband is: Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie. Ieder jaar houdt de organisatie een Oecumenelezing, met als thema voor dit jaar “Samenleven na de groei, op zoek naar een alternatief voor het neoliberale denken”. Naast duurzaamheid houdt de raad zich bezig met onder meer vluchtelingen, vrede en veiligheid, en armoede.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Raad van Kerken