Overzicht vieringen


Zo/ 21 januari

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Deerde Wereldhulp
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: pastoraal werker Eric Citroen, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H. J. Teeuwissen, Huizen
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Do/ 25 januari

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 26 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp
Voor velen van jullie is de stichting SDWH een bekende stichting. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in India, om precies te zijn aan de oostkust van dit land. Elk kind wordt in het huis opgenomen, nadat ze al veel hebben moeten doorstaan op straat en met hun families en alle kinderen zijn ook al wees.
Wat de stichting voor ogen heeft, is om alle kinderen in veiligheid op te voeden, scholing te bieden en dat ze later op eigen benen zich kunnen redden, met een opleiding die bij hen past.
Dat de natuur op zijn kop staat ondervinden ze in India ook. Het kindertehuis heeft veel eigen grond waar ze veel groente en rijst verbouwen.
De afgelopen periode is er veel regen gevallen, meer dan andere jaren, waardoor delen van het rijstveld en de groente verloren is gegaan.
De inflatie van schoolspullen en kleding is ook goed te merken, de leiding in het huis heeft nu ook voor meisjes- en jongensondergoed gevraagd.
Het werk binnen de stichting staat niet stil, kunnen we weer op jullie rekenen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. SDWH


Toelichting op de 2 collecte: Wijkwerk
De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, een attentie voor zieken, het bijhouden van onze website, het samenstellen van de liturgieën en folders en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken.. Dit alles voor de viering en de beleving van het geloof, waarbij iedereen is uitgenodigd tot volledige deelname. Wij geloven dat de boodschap van God met je meegaat, in Gods trouw en in naastenliefde, waardoor het leven van iedereen in positieve zin kan veranderen. Laten wij allen door middel van deze collecte een bijdrage aan dit werk leveren.

Actie Kerkbalans
Zoals altijd aan het begin van het jaar, is het ook nu weer de tijd om op u een beroep te doen voor een financiële bijdrage aan uw eigen plaatselijke kerk, de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Het PKN-thema van dit jaar is: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”. Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit getuigenis, met uw financiële hulp, ook in de toekomst in

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk