Overzicht vieringen


Zo/ 14 januari

Eerste collecte: Diaconie, Stichting BeninAmi
Tweede collecte:  Kerk, PKN missionair werk: kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 19 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: dhr. Wim Vreeken


Toelichting op de 1e collecte: BeninAmi – een school in Benin (West-Afrika)
Het dak zit op de school. Er kan nu worden begonnen met het stuken en de verdere afwerking van de eerste drie klaslokalen. Stichting BeninAmi’s bestuurslid Augustin N’Ddah is op dit moment in Benin,  helpt partnerorganisatie ONG-EBEI en volgt de schoolbouw van dichtbij. Uw financiële bijdrage wordt besteed om de sanitaire voorzieningen aan te leggen, zodat de school klaar is om het onderwijs in september 2024 te starten. Kijk voor meer informatie en foto’s op BeninAmi.nl. Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Benin


Toelichting op de 2 collecte: Missionair werk – Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als “Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?” en “Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?” stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die “kerk naar buiten” willen zijn. Op verschillende plaatsen in ons land zien we zowel binnen als buiten de kerk omtrent deze vragen een gedeelde visie ontstaan en een groepje mensen dat de schouders eronder wil zenden, ook al is dit vaak een moeilijk proces. Om dit delicate werk mogelijk te maken, willen wij deze collecte van harte bij u aanbevolen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. PKN Missionair