Overzicht vieringen


Zo/ 7 januari

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting kledingbank
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Vonk – Noordergraaf, Uddel
18.30 uur: prop. P. van der Schee, Hoevelaken
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 11 januari

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Odien van ‘t Riet

Vr/ 12 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting kledingbank

De Stichting Kledingbank Amstelland heeft als missie personen en gezinnen met een laag inkomen en weinig vermogen kosteloos te voorzien van goed draagbare kleding (één van de eerste levensbehoeften) en goederen die de doelgroep in staat stelt deel te nemen aan de samenleving. Hierin onderscheidt de Kledingbank zich als sociale voorziening van kringloopwinkels en tweedehands winkels. We leveren met de Kledingbank ook een bijdrage aan de kringloopeconomie (het hergebruik van textiel) en aan het afvalbeleid van de gemeente Amstelveen (het gescheiden inzamelen van textiel).

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kledingbank


Toelichting op de 2 collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze wijken mogelijk te maken, zoals in het ziekenhuis, in zorgcentra; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >