Zo/ 22 mei

Overzicht van alle diensten

Zo/ 22 mei

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Anna Poot
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk: oog voor kinderen in pioniersplekken

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Prins, Ede
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Anna Poot
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de gezondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden zich financieel kunnen redden en het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Helpt u mee?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot


Toelichting op de 2e collecte: Missionair werk: Oog voor kinderen in pioniersplekken.
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van jonge bezoekers, door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis te Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Pioniersplekken


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >