Do/ 26 mei Hemelvaartsdag Vr/ 27/5

Overzicht van alle diensten

Do/ 26 mei Hemelvaartsdag

Eerste collecte:  Diaconie, Zorg- en hulpverlening Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
09.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
geen dienst, zie bij Kruiskerk
Pauluskerk
09.30 uur: prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
Pelgrimskerk
geen dienst, zie bij Kruiskerk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Lydia Meiling

Vr/ 27 mei

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Zorg- en hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg en Hulpverlening


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Omzien naar elkaar blijft actueel zolang er mensen zijn. Wij doen dit in het geloof dat Jezus naar ons in liefde blijft omzien, ook al is Hij in de hemel opgenomen. Samen met onze pastores spreekt Hij ons daar persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw. Uw bijdrage wordt besteed om pastores daarbij te helpen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >