Zo/ 29 mei Vr/ 3 juni

Overzicht van alle diensten

Zo/ 29 mei

Eerste collecte:  Diaconie, Diaconaat, ook voor jongeren
Tweede collecte:  Kerk, Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Elizabeth Post, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. M. van Genderen, Leerdam
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock, Hemelvaart

Vr/ 3 juni

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Jong Protestant: Diaconaat: ook voor jongeren
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant


Toelichting op de 2e collecte: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Ook dit lopende seizoen wil onze gemeente een bron van inspiratie zijn d.m.v. lezingen en het houden van kringen. Gelukkig is er in deze tijd in groepsverband weer meer mogelijk, in het kader van Leren en Bezinnen: een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden in Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Vorming en toerusting


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >