Zo/ 5 juni 1e Pinksterdag

Overzicht van alle diensten

Zo/ 5 juni 1e Pinksterdag

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Wereldhuis
Tweede collecte:  Kerk, Zending Zuid Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Lammers, Nijkerk
18.30 uur: ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam
De Goede Herder
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, Oecumenische dienst in de Goede Herder met Eucharistie, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep


Toelichting op de 1e collecte: Wereldhuis
In het Wereldhuis willen ze een positieve bijdrage leveren aan het leven van ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle mogelijke manieren. Ze creëren een plek waar mensen op adem kunnen komen en de ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal. Zo verkennen ze samen de mogelijkheden om een volgende stap te kunnen zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Bij de één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een ander vooral baat heeft bij Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een netwerk. Het wereldhuis verkent met haar bezoekers hun mogelijkheden en talenten om hen zo weer eigenaar van hun eigen verhaal te maken.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wereldhuis


Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie – Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika)
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie (zoals ACAT) doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van “jong geleerd, oud gedaan” investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v KIA Zuid-Afrika


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >