Overzicht vieringen


Zo/ 23 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Stoelen project
Tweede collecte:  Kerk, Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: zie Kruiskerk
Pauluskerk
10.00 uur: Nog onbekend
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 28 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 vrijwilligers verzorgen we ieder jaar 10.000 overnachtingen.Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van subsidie en donaties. Iedere financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar voorzieningen voor onze bezoekers.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stoelenproject


Toelichting op de 2e collecte: Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dat in 2021 door fusie is voortgekomen uit het Nederlands Bijbelgenootschap, brengt de Bijbel dicht bij mensen in binnen- en buitenland. Dat werk doet zij al meer dan 200 jaar, door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en moderne taal, deze beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Een van de projecten nu is een vertaalproject voor voorgangers in Cambodia. Deze collecte is bedoeld voor de aanschaf van goede hulpmiddelen om aldaar de Bijbel beter te kunnen bestuderen. Daarom vandaag uw aandacht voor het NBG. Van harte aanbevolen!

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Bijbelgenootschap


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >