Overzicht vieringen


Zo/ 30 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Zorg- en hulpverlening Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: zie Kruiskerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.J. Terpstra, Bunschoten
18.30 uur: ds. H. Born, Rouwveen
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Sietske van der Hoek, Heilig Avondmaal
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Do/ 3 augustus

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen kerkdienst

Vr/ 4 augustus

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Individuele hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert
Ook al zijn er vele sociale voorzieningen, toch kan het gebeuren dat er in een huishouden financiele nood ontstaat. Denk aan sociale minima die weinig spaarruimte hebben . Hierdoor kunnen bepaalde kosten niet opvangen worden en lopen ze het risico om schulden op te bouwen. Dit kunnen bv. medische kosten zijn die niet vergoed worden of een koelkast die onverwacht stuk gaat etc. De diaconie helpt dan met een financiele gift zodat het leven van deze mensen iets verlicht wordt. Met uw bijdrage helpt u dit diaconale werk voort te zetten

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg- en hulpverlening


Toelichting op de 2e collecte: Communicatie in onze gemeente

De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu vormen sociale media belangrijke platformen waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud/beheer van de website, technische ondersteuning, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Communicatie


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >