Overzicht vieringen


Zo/ 24 maart – zesde zondag van de veertigdagentijd: Palmarum – Palmpasen

Eerste collecte:  Diaconie, Jeanette Noëlhuis
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk: het Paasverhaal voor heel Nederland

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. J.A. Mol, Harskamp
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Dirk Wolse, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Sujin Rosie


Toelichting op de 1e collecte: Jeanette Noëllhuis
Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. Ons streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten. De Catholic Workerbeweging heeft geen partijprogramma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd. We zien het als een persoonlijke taak van ieder om te helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en heiligen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Noëllhuis


Toelichting op de 2 collecte: PKN: Missionair werk Het paasverhaal voor heel Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met het muzikaal Bijbels evenement “The Passion”, dat jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze uitzending ontwikkelt te Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Daarnaast wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online. We willen de collecte voor dit belangrijke werk van harte bij u aanbevelen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Missionairwerk