Overzicht vieringen


Do/ 28 maart Witte Donderdag

Eerste collecte: Diaconie, Binnenlands diaconaat: Samen tegen armoede
Tweede collecte: Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
19.30uur: ds. Roel Knijff, Maaltijd van de Heer, m.m.v. de heren van de Kruiskerkcantorij o.l.v. Henk Trommel, orde van dienst
Paaskerk
19.30 uur: ds. Esther Weijenberg, Maaltijd van de Heer, orde van diensten in de GOEDE WEEK 2024
Pelgrimskerkgemeente
17.00 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst


Vieringen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag: zie onder de toelichtingen collecten


Toelichting op de 1e collecte: K.i.A: Binnenlands Diaconaat Samen tegen armoede
Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.
Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Armoede


Toelichting op de 2 collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze wijken mogelijk te maken, zoals in het ziekenhuis, in zorgcentra; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en pastoraat


Vr/ 29 maart Goede Vrijdag

Geen collecte

Kruiskerk
20.00 uur: Uitvoering van het paasoratorium “HET LAM DAT ONS DOET LEVEN” van Dirk Zwart o.l.v. Henk Trommel door een scratchkoor bestaande uit Kruiskerkcantorij aangevuld met projectleden en Paula Rose -sopraan, Jeroen Koopman- orgel, Wilma Broere-piano, Emile Meuffels-trompet, lector Geertien Morsink, tekstboekje
Paaskerk
19.30 uur: ds. Esther Weijenberg, het koor Lingae atque Cordis o.l.v. Bert ’t Hart zorgt voor passende passiemuziek: het STABAT MATER van Joseph Rheinberger (1839-1901). Zo staan we met de moeder van Jezus onder het kruis. Deze dienst is samen met de Pelgrimskerkgemeente, orde van diensten in de GOEDE WEEK 2024
Pauluskerk
19.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
19.30 uur: zie Paaskerk
Titus Brandsmakerk
15.00 uur: oecumenische viering
’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs en ds. Coosje Verkerk (oecumenische dienst in het restaurant)

Za/ 30 maart Stille Zaterdag

Geen collecte

Kruiskerk
21.00 uur: ds. Roel Knijff, Paaswake m.m.v. de dames van de Kruiskerkcantorij o.l.v. Henk Trommel, orde van dienst
Paaskerk
21.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van diensten in de GOEDE WEEK 2024
Pelgrimskerkgemeente
Geen dienst