Overzicht vieringen


Zo/ 31 maart Pasen

Eerste collecte: Diaconie, Ouderenzorg in Moldavië
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, m.m.v. een zanggroep o.l.v. Henk Trommel en Emile Meuffels op trompet, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds.Esther Weijenberg & Nienke van der Heiden(jeugdwerker), orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. G. Lugthart, Kamerik
Pelgrimskerkgemeente
09.30 of 10.00 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 4 april

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 5 april

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM)
Ouderen in Moldavië, het armste land van Europa
Moldavië is een ex-Sovjetrepubliek en ligt tussen Roemenië en de Oekraïne. Ten gevolge van politieke instabiliteit, separatisme en corruptie, is het land erg verarmd en leeft 80% van de bevolking onder de armoedegrens.
Water en Warmte
De meeste dorpen en steden beschikken noch over waterleiding, noch over riolering. Water wordt gehaald uit waterputten. Alleen in de hoofdstad Chisinau is een werkend centraal verwarmingssysteem. In de winter daalt de temperatuur soms tot -35°C.
De Ouderen
Voor veel ouderen is het dagelijks leven een strijd om te overleven. Het pensioen is niet toereikend voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Vaak hebben ze geen toegang tot drinkwater of medische zorg en geen voorzieningen om de hygiëne te waarborgen. Velen leven in een sociaal isolement. Sinds 1991 is de gemiddelde leeftijd met 5 jaar gedaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v SOM


Toelichting op de 2 collecte: Wijkwerk
De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, een attentie voor zieken, wijkbezoek, het bijhouden van onze website, het samenstellen van de liturgieën, folders en voor Paas- en Kruiskerk kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Dit alles voor de viering en de beleving van het geloof, waarbij iedereen is uitgenodigd tot volledige deelname. Wij geloven dat de boodschap van God met je meegaat, in Gods trouw en in naastenliefde, waardoor het leven van iedereen in positieve zin kan veranderen. Laten wij allen door middel van deze collecte een bijdrage aan dit werk leveren.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk