Overzicht vieringen


Zo/ 24 september

Eerste collecte:  Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk in Actie: Zending in de Vredesweek; Syrië – Kerk als plek van hoop en herstel

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Vr/ 29 september

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geen kerkdienst


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >