Overzicht vieringen


Zo/ 24 september

Eerste collecte:  Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk in Actie: Zending in de Vredesweek; Syrië – Kerk als plek van hoop en herstel

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Vr/ 29 september

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel kinderen, jongeren en studenten hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande (jeugdwerk)activiteiten, zoals Kinderkerk, Tienerdiensten, Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Daarnaast worden er ook (kleinschalige) diaconale activiteiten georganiseerd binnen jeugd- en studentenwerk, o.a.  in samenwerking met scholen en studentenverenigingen. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale werkvormen en activiteiten te ontwikkelen en die bij kinderen, jongeren en studenten onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat


Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie – Zending (Syrië, Vredesweek), Kerk als plek van hoop en herstel
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Jurjen de Groot, direkteur van KIA zag het met eigen ogen en rapporteerde: “In Homs waren de kruizen letterlijk van het altaar afgeslagen”. Voor veel mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk echter van cruciaal belang voor de stabiliteit van het land. De kerk vormt hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Ter plaatse zijn nauwelijks bouwmaterialen aanwezig. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent herstel van de plaatselijke gemeenschap en hoop voor de toekomst. Steun dit werk met uw gift.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA Syrie


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >