Overzicht vieringen


Zo/ 1 oktober

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting De Regenboog
Tweede collecte:  Kerk, Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. M. Noorderijk, IJsselmuiden
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Bram Sneep, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke

Do/ 5 oktober

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen


Toelichting op de 1e collecte: Stichting De Regenboog
De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een springplank naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbesteding helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Regenboog


Toelichting op de 2e collecte: Kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden (Israëlzondagcollecte)
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap in Galilea, een dorp ooit gesticht door onder meer Nederlandse christenen. Steun dit werk met uw financiële bijdrage.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugd- en jongerenwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >