Overzicht vieringen


Zo/ 8 oktober

Eerste collecte:  Diaconie, Wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk: pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Anne Post, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: Ellen Kok

Vr/ 13 oktober

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Wijkwerk

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk


Toelichting op de 2e collecte: Missionair werk: Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerkzijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken over belangrijke levensvragen. Ook is er ruimte om stil te worden en samen na te denken over een passage uit de bijbel. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. Deze collecte willen we van harte bij u aanbevelen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Missionair werk


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >