Zo/ 26 juni Vr/ 1/7

Overzicht van alle diensten

Zo/ 26 juni

Eerste collecte:  Diaconie, Binnenlands diaconaat: hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de waard, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerk
10.30 uur: geen dienst i.v.m. sluiting Pelgrimskerk
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Vr/ 1 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Hulp voor mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collectie diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA Hulp


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en Pastoraat
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons, met onze pastores, gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >