Zo/ 3 juli Do/ 7/7 Vr/ 8/7

Overzicht van alle diensten

Zo/  3 juli

Eerste collecte:  Werelddiaconaat Inda: onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
Tweede collecte:  Kerk, vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
De Goede Herder
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, oecumenische dienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 7 juli

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 8 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorgen Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA India.


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk
Ook deze zomer wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven d.m.v. het houden van kringen en meditaties, ook al is het aantal ontmoetingen gedurende deze maanden wellicht minder. We kunnen dankbaar zijn dat er in groepsverband weer meer mogelijk is. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  Vorming en toerusting.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >