Overzicht vieringen


Zo/ 27 november, 1e Advent

Eerste collecte: Diaconie, KiA werelddiaconaat, Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper, liturg ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, protestantse viering met Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Vr/ 2 december

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kia Colombia.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën en voor Paas- en Kruiskerk kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken.
Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2 collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v wijkwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >