Overzicht vieringen


Zo/  20 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Eerste collecte:  Diaconie, Zorg- en hulpverlening in Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Landelijk pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, gedachtenisdienst, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, gedachtenisdienst, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 24 november

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Lydia Meiling

Vr/ 25 november

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Zorg- en hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg- en Hulpverlening


Toelichting op de 2e collecte: Zending: Landelijk pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben (gehad) met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2 collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v landelijk pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >