Overzicht vieringen


Zo/ 13 november

Eerste collecte:  Diaconie, Werelddiaconaat gericht op de Golfstaten: de kracht van Bijbelverhalen
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik; om 12.00 uur koffieconcert, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. F. van Roest, Zeist
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries (dienst met muzikale bijdrage), orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk

Vr/ 18 november

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Wim Vreeken


Toelichting op de 1e collecte: Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten.
De Bijbel geeft moed en kracht.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kia Golfstaten.


Toelichting op de 2e collecte: Zending: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2 collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >