Overzicht vieringen


Zo/ 6 november

Eerste collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, Kerk in Actie in Zambia, uitzending Thijs en Marike Blok

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot (themaviering), orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Do/ 10 november

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  Hans Dornseiffen

Vr/ 11 november

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugddiaconaat.


Toelichting op de 2e collecte: Zending: Zambia – uitzending van Thijs en Marike Blok (Kerk in Actie)
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2 collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kia Zambia


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >