Overzicht vieringen


Zo/ 28 april

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Voedselbank
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Reeling Brouwer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 2 mei

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 3 mei

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Voedselbank
De hoge kosten van energie en de inflatie hebben ook in Amstelveen mensen in de financiële problemen gebracht. Het aantal cliënten/huishoudens dat van de Voedselbank gebruik maakt is het afgelopen jaar gestegen naar bijna 150 huishoudens ( ruim 450 gezinsleden). Een twintigtal vrijwilligers maakt iedere week de voedselpakketten klaar met groente, fruit, brood, houdbare producten en vlees/ zuivel; eten voor enkele dagen. De hoeveelheid groente en fruit dat we vanuit Voedselbanken Nederland aangeleverd krijgen neemt helaas af.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen stellen kopen we steeds meer groente en fruit. Uw collecte bijdrage wordt hieraan besteed.

En van de diakenen staat bij de uitgang met folders van de Voedselbank. Deze kunnen worden gebruikt om aan mensen te geven waarvan u vermoedt dat die gebaat zijn met de hulp van de Voedselbank. U kunt daar een of meerdere van meenemen om aan de betreffende persoon of gezin te geven.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. voedselbank


Toelichting op de 2 collecte: Communicatie in onze gemeente
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk daarom actiever, professioneler en soms anders onder de aandacht brengen. Hoe kom je met mensen in contact om uit te vinden wat hún levensvragen zijn? In de jonge kerk was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld én legde zijn oor te luisteren. Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu vormen sociale media belangrijke platformen waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere de vernieuwing/het beheer van de website, technische ondersteuning, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie