Paasoratorium in de Kruiskerk

29 maart 2024, Goede Vrijdag

Op vrijdag 29 maart zal in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, een paasoratorium worden uitgevoerd.
De aanvang van het concert is om 20.00 uur, de toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de onkosten te kunnen dekken.

Al vele jaren brengt de cantorij van de Kruiskerk, ook dit jaar weer versterkt met gastzangers, op de avond van Goede Vrijdag, een oratorium.
Dit jaar staat een Paasoratorium Het Lam dat ons doet leven op de lessenaars.
Tekstboekje Paasoratorium
Het is een oratorium in het Nederlands en het is een reflectie op de laatste weken van Jezus op aarde, inclusief zijn kruisdood en zijn voortleven in hoofd en hart van zijn vrienden.
Ria Borkent schreef rond de eeuwwisseling de teksten en Dirk Zwart maakte daar muziek bij, soms dramatisch of onheilspellend, soms juichend of juist ingetogen. Steeds echter in een eigentijds idioom.
Hij schreef het oratorium voor vierstemmig koor, gemeente, orgel (Jeroen Koopman), trompet (Emile Meuffels), sopraan (Paula Rose) en piano (Wilma Broere).
Verteller is ds. Geertien Morsink en de muzikale leiding heeft Henk Trommel.