Overzicht vieringen


Zo/ 5 februari, viifde zondag na Epifanie

Eerste collecte:  Diaconie, Werelddiaconaat, Pakistan, Vaktraining voor jongeren
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en Pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Ardin Mourik, orde van dienst
17.00 uur: ds. Barbara de Groot, themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
KapelVU mc
10.00 uur: Benita Spronk

Vr/ 10 februari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Werelddiaconaat: Pakistan – Vaktraining voor jongeren
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Pakistan.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v eredienst.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >