Overzicht vieringen


Zo/ 12 februari, zesde zondag na Epifanie

Eerste collecte: Diaconie, Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: Eric Citroen, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, theaterdienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Do/ 16 februari

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Lydia Meiling

Vr/ 17 februari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: ds. Anneke Buitenbos


Toelichting op de 1e collecte: Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende,
uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Lees meer op kerkinactie.nl/ethiopie.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ethiopië.


Toelichting op de 2e collecte: Communicatie in onze gemeente
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud van de website, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v communicatie.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >