Overzicht vieringen


Zo/ 19 februari

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Derde Wereldhulp
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. H.I. Methorst, Apeldoorn
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends van Hoek

Wo / 22 februari

Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de Groot, Aswoensdag
Vreugdehof
10.30 uur: Pastor Gerard Timmermans, Aswoensdag

Vr/ 24 februari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp
SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan.
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar het kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze mensen enorm. We voorzien deze mensen regelmatig van een voedselpakket.
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. SDWH.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën en voor Paas- en Kruiskerk voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v wijkwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >