Overzicht vieringen


zo/ 26 februari
ZONDAG INVOCABIT – ‘Hij roept’
Eerste zondag in de veertigdagentijd

Eerste collecte:  Diaconie, Zending in Zambia, Maatjes voor gezinnen zonder ouders
Tweede collecte:  Kerk, Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
16.30 uur: Vesper, liturg ds. Bert Griffioen
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock

Di/ 28 februari

Paaskerk
19.30 uur: Avondgebed in de Veertigdagentijd, orde voor het Avondgebed

Do/ 2 maart

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 3 maart

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Collecte voor kinderen zonder ouders in Zambia
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus.
In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon fronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa.De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kinderenzambia

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zambia.


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente
Ook in het komende jaar wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven, door rond het thema “Leren en bezinnen” momenten te creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast speciale thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Vorming en toerusting.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >