Overzicht vieringen


Zo/ 5 maart
ZONDAG REMINISCERE – ‘Gedenk’
Tweede zondag in de veertigdagentijd

Eerste collecte: Diaconie, Wijkdoel
Tweede collecte: Kerk, Zending in Palestina, Samen bijbellezen opent deuren

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper, liturg ds. Bert Griffioen
Paaskerk
10.00 uur: drs. Ardin Mourik, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.C. Klok
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Bram Sneep, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Di/ 7 maart

Paaskerk
19.30 uur: Avondgebed in de Veertigdagentijd, orde voor het Avondgebed

Vr/ 10 maart

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Wijkdoel

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel.


Toelichting op de 2e collecte: Zending: Palestina – samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die op hun beurt lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen deze toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken ze naar oplossingen.

U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Palestina.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >