Zondag 13/3 Di 15/3 Do 17/3 Vr 18/3

Overzicht van alle diensten

Zo/ 13 maart

Eerste collecte: Diaconie, 40 dagentijd: binnenlands Diaconaat –  Kerk zijn doe je met elkaar
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. A.M. van Mourik, Driebruggen
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk

Di/ 15 maart Avondgebed in de 40-dagentijd

Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de Groot/ds. Werner Pieterse, orde van dienst

Do/ 17 maart

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  Lydia Meiling

Vr/ 18 maart

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Wim Vreeken


Toelichting op de 1e collecte: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Diaconaat arme regio.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, onze website, de nieuwsbrief en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Wijkwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >