Zondag 27/3 Di 29/3 Do 31/3 Vr 1/4

Overzicht van alle diensten

Zo/ 27 maart

Eerste collecte:  Diaconie, Rudolphstichting
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk: jong en oud in de kliederkerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. L. Solleveld, ‘s-Gravezande
18.30 uur: ds. A. van Zetten, Bennekom
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock

Di/ 29 maart Avondgebed in de 40-dagentijd

Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de Groot/ds. Werner Pieterse, orde van dienst

Do/ 31 maart

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 1 april

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Rudolphstichting en De Glind – die horen bij elkaar
Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.
Ondersteunt u dit belangrijke werk met uw gift aan de collecte?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rudolphstichting.


Toelichting op de 2e collecte: Missionair werk kliederkerk (40 dagentijd)
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Missionair werk.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >