Mendelssohns muziek in de Kruiskerk

Op zondag 10 maart zal in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, muziek van Felix Mendelssohn in een vesper worden uitgevoerd. Twee vocale composities van deze romantische componist zullen klinken: Verleih uns Frieden gnädiglich, een gebed om vrede, en Aus tiefer Not schrei ich zu dir, een weergave van psalm 130.

De aanvang van de vesper is om 16.30 uur, de toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en is nodig om deze muzikale uitvoeringen in vespers voort te kunnen zetten.

De weken vóór Pasen zijn in de christelijke kerk een tijd van inkeer en bezinning. Altijd weer spelen eeuwenoude teksten hierbij een rol. Teksten, die universeel menselijke emoties verwoorden en ook hedentendage niets aan waarde hebben verloren. De teksten inspireerden door de eeuwen heen dichters tot herdichting en componisten tot aangrijpende muziek. In deze vespers klinkt het negentiende-eeuwse, romantische idioom van Mendelssohn o.a. op de herdichting door Luther van boetepsalm 130.

De Vesperscantorij zingt en een instrumentaal ensemble speelt onder leiding van Henk Trommel.
Liturg zal zijn ds. Mirjam Buitenwerf – van der Molen uit Leiderdorp.