Beroep Ds. R. Knijff


Ds. R. Knijff heeft het op hem uitgebrachte beroep tot predikant van de PGA-B, in het bijzonder de Kruiskerk, aangenomen. Wij zien uit naar zijn komst.

De intrededienst waarin ds. Knijff als predikant van onze gemeente zal worden bevestigd is op zondag 10 oktober 2021.


Op dinsdagavond heeft de gemeentevergadering van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, bijeen gekomen in de Kruiskerk, unaniem ingestemd met het voorstel om een beroep uit te brengen op ds. Roel Knijff, predikant in Breda en interim-predikant te Castricum (beide 50%).
De beroepingscommissie heeft ds. Knijff leren kennen als een enthousiaste en zeer betrokken predikant, met een veelzijdige belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen, een betrokken herder, open voor initiatieven en gericht op de toekomst.

Ds. Knijff zal een volledige aanstelling krijgen bij de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, met als primaire taak het werk in de Kruiskerk. De kerkenraad is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Langs deze weg onze dank en waardering voor de beroepingscommissie!
De kerkorde schrijft voor dat er gelegenheid moet zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure, dus niet tegen de persoon van de kandidaat. Die termijn bedraagt 5 dagen en loopt dus tot en met zondag 20 juni. Een bezwaar moet zijn ondertekend en schriftelijk of  per email worden ingediend op het emailadres scribaak@pga-b.nl (scriba AK) of op het adres scriba@kruiskerk-amstelveen.nl (scriba Kruiskerk), postadres Fideliolaan 98, 1183 PP Amstelveen
Als er geen geldig bezwaar komt zal het beroep op maandag 21 juni aan ds. Knijff worden uitgebracht.
Henk van der Meulen, scriba