Leren en bezinnen in lezingen en kringen

Programma januari – juni 2022

Klik hier voor het programma

Correcties / aanvullingen:

  • De twee avonden over de theologie van John Caputo (Hopeloos hoopvol – belijdenissen van een postmoderne pelgrim) zijn verplaatst naar dinsdagavond 15 februari en 1 maart.
  • De kennismakingsavond voor Meditatief Bijbellezen zou zijn op maandag 10 (en niet 13) januari, dat wordt indien mogelijk maandag 14 februari.
  • De Kring Romans heeft de bespreking van De Kaasfabriek uitgesteld naar 17 maart.