Achterneef

COLUMN

Gerben Drost


Vrijdag 16 maart 2020 – de hamsterdag van wc-papier – telde Nederland 17.427.998 inwoners. Nu telt Nederland 17.841.879 inwoners. Exclusief de mensen zonder papieren.

Onder die inwoners een bijzondere achterneef van me. Hij is 28 jaar jong en heeft een speurneus.

In augustus 2019 presenteerde hij de stamboom van onze familie Drost. De vroegste voorvader die hij opspoorde stamt uit omstreeks 1730. Het boekwerk heeft de naam: Parenteel van Johannes Bernardus Droste. Die kwam uit Duitsland, uit Paderborn. De stamboon aan mijn moederskant, de familie Risseeuw, is ook uitgezocht. De vroegste voorvader kwam uit Frankrijk, uit Duinkerken. Van oorsprong ben ik dus hybride: Duits/Frans.

Aan dit werk van mijn achterneef beleef ik veel plezier. Ik vermoed dat hij het verhaal actueel houdt, want er overleden mensen en er werden kinderen geboren na 2019.

Met regelmaat had ik mailcontact met mijn achterneef toen hij met de stamboom bezig was. Maar een nog groter werk kwam onlangs in eigen beheer uit, namelijk: Blije – 70 jaar bewoningsgeschiedenis. Mijn achterneef heeft alle huizen te Blije op de foto gezet en per huis de bewoningsgeschiedenis beschreven. Bij de pastorie van de gereformeerde kerk tref je de namen van alle predikanten die er werkten en woonden. Natuurlijk woont achterneef in Blije. Ik heb er ongeveer de eerste 17 jaren van mijn leven gewoond. Toen was de naam van het dorp: Blija.

Af en toe neem ik het boek ter hand. Dan gaat een wereld voor me open. Het is deels een feest der herkenning en deels nieuwe informatie. Ik heb mijn zussen het boek cadeau gegeven. We zijn er allen enorm enthousiast over. We hebben onze achterneef complimenten gegeven over zijn prestatie. Hij heeft er 10 jaar aan gewerkt.

Blije ligt niet ver van Holwerd.  En van Holwerd/Holwert gaat de boot naar Ameland. In Holwert speelt iets opmerkelijks. Ze willen meer leven in het dorp brengen. Daartoe willen ze de dijk doorsteken. Het moet Holwert aan Zee worden. Met de nodige recreatie en verbinding via water met het achterland in Friesland. Eerlijk gezegd heb ik het niet op het doorsteken van een Deltadijk.

Blije heeft drie gasvelden tezamen van: 4724 miljoen Nm3. Er is gewonnen. Blijft er nog 1576 Nm3 te winnen. En dat voornemen is er al.

Blije ligt op een strandwal. Sfeerfoto’s laten zien hoe het zal zijn als Nederland ondergelopen is. Je ziet in Noord-Friesland een lange strook waar men droge voeten houdt. Ook te Blije. Echter bij conflict is de militaire vliegbasis te Leeuwarden een ‘target’.

Terug naar mijn achterneef. Met die stamboom en dat Blije boek kregen we via mail en app veel contact. Eind maart wil hij mij voor enkele dagen komen bezoeken. Behalve een speurneus is hij ook een stappenteller. Dus dat wordt wandelen in alle heemparken. Maar Amsterdam staat ook op het programma.  Wie weet een rondvaart. Lekker ite. Wie weet wat meer. We spreken Frysk met elkaar. Mijn achterneef komt enkele dagen vanuit randland, het rustige Blije rondstappen en rondneuzen in de drukke randstad. Inclusief het permanente vliegtuiglawaai van Schiphol. Wat ben ik reuze blij met mijn achterneef.

Gerben Drost, 10 maart 2023