VADER

Gerrit Oud

COLUMN


Met Kerst 1981 kreeg ik, net student, een Bijbeltje van mijn ouders. Mijn vader zocht een tekst uit bij de opdracht voorin. Dat werd – ik zie hem glimlachen – Spreuken 4, 20-21: ‘Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.’  Ik prijs me gelukkig te mogen weten dat wij allen zoons en dochters van die Vader mogen heten.

Voor zijn 85ste verjaardag koos ik Psalm 128 voor hem uit, een pelgrimslied:

‘Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst:
je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe,
je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.
Ja, zo wordt gezegend de man
die ontzag heeft voor de HEER.
Ontvang de zegen van de HEER uit Sion,
verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,
alle dagen van je leven,
en verheug je in de kinderen van je kinderen.’

Deze week mocht ik, samen met mijn broer, mijn vader wegbrengen naar een geriatrisch verpleeghuis. Mijn moeder kan de verzorging niet langer aan. De accu is leeg. Ondanks het verdriet dat dit meebrengt, hoop en verwacht ik dat zijn pelgrimstocht nog niet ten einde is. Het nieuwe Jeruzalem lonkt. Ons aller Vader wenkt.

Amsterdam, 8 november 2019

Gerrit OudJoodse kunst – Psalm 128
Unieke Joodse kunstwerk. Geschilderd in aquarellen en bevat een artistieke Joodse scribe. Afgedrukt op canvas.
Het vers is ontleend aan de Bijbel uit de 128 hoofdstuk van het boek der Psalmen (Tehillim), vers 1: “Praiseworthy is iedere man die vreest de heer, die in zijn wegen wandelt.”