Adventszondag

Komende zondag is de eerste van vier adventszondagen. Net als elk ander feest vraagt ook het Kerstfeest om een ‘aanloop’, om voorbereiding. In de zesde eeuw van onze jaartelling kende men een zestal voorbereidingszondagen. In latere tijden is dat ingeperkt tot vier zondagen. Een zekere parallel met de veertigdagentijd is aan te wijzen. Niet alleen is de kleur hetzelfde vanwege het boetekarakter: paars. Ook is er in beide liturgische kringen een roze zondag, in advent de derde van vier: Gaudete, verheug je. De lichte tinten van het feest verkleuren het paars tot roze. De vreugde om Gods trouw wordt gevierd, de woestijn zal bloeien als een roos (Jesaja 35).

Centraal is de verwachting, het uitzien naar het Rijk, het Latijnse advent betekent immers komst. ‘Hoever is de nacht’ heet het in een bekend lied, dat in ons Liedboek terecht is gekomen (nr. 457). Ik schreef indertijd een wat langer lied rondom diezelfde vraag naar het hoever. We komen de vraagsteller tegen in Jesaja (hfst. 21: 11-12), een mens die de straat opgaat, vol verlangen naar het einde van de nacht. Jacques van den Dool schreef bij de woorden een dwarse melodie.

Nog voor het kraaien van een haan

1. Nog voor het kraaien van een haan
lag ik klaarwakker op mijn bed.
Hoog aan de hemel stond de maan,
het duister week voor violet.

2. Veel vragen spookten door mijn hoofd,
Gods eeuw die komt, zijn Koninkrijk –
is dat wat Hij ons heeft beloofd?
Krijgen profeten ooit gelijk?

3. Hoelang nog, God, toon toch uw macht,
uw mensen zijn het wachten moe.
Maak toch een einde aan de nacht,
hoezeer zijn wij aan vrede toe.

4. Die onrust bracht mij op de straat,
een waker wenkte, hield mij aan.
Ik las een vraag op zijn gelaat:
waarom zo vroeg al opgestaan?

5. Ik bloosde, sprak met schorre keel:
‘Hoelang nog wachter, duurt de nacht?’
‘De morgen komt, valt jou ten deel,
wees op zijn vroegste rood bedacht.’

6. Hoelang nog, God, toon toch uw macht,
uw mensen zijn het wachten moe.
Maak toch een einde aan de nacht,
hoezeer zijn wij aan vrede toe.

Ds. Gert Jan de Bruin