Christos voskres!

COLUMN

Han Jongeneel


Christos voskres! Dat is de begroeting in het Oekraïens op het paasfeest: Christus is opgestaan! Het antwoord is: Voistynu voskres, dat wil zeggen: Hij is waarlijk opgestaan.

Deze groet klonk op eerste paasdag in de Oekraïense Paasviering in de Grieks Katholieke kerk in Rijswijk bij Den Haag. We waren door vrienden uit Oekraïne uitgenodigd met hen mee naar deze paasviering te gaan. Onderdeel van de viering is het zegenen van de mandjes met eten, waaronder een traditioneel zoet brood: Paska.

De kerk was meer dan afgeladen vol en de meeste mensen staan. De dienst was in het Oekraïens, maar een schriftlezing uit het Johannes evangelie en een deel van de gebeden was in het Nederlands. Het was heel indrukwekkend om in een zo volle kerk met mensen van alle leeftijden te zijn en te beseffen wat een bijzondere boodschap van hoop het paasevangelie is in de situatie waarin Oekraine nu verkeert. De priester sprak over het lijden van Christus en het lijden van het Oekraïense volk. Voor onze vrienden was het belangrijk het evangelie weer in eigen taal te hebben gehoord. De uitroep Christos voskres! kreeg zo nog meer betekenis.

Het was mooi de zang te horen en de rituelen te zien in een prachtige kerk, tussen feestelijk geklede mensen. Na afloop van de dienst werden de mandjes in het middenpad gezet en werden en kaarsjes aangestoken. Door de verwachtingsvolle menigte kwamen de priesters langs om de gelovigen en de mandjes met voedsel te zegenen. Wijwater werd met de wijwaterkwast over ons uitgesprenkeld.

Gezegend verlieten we de kerk, met in ons hoofd het gezang en de uitroep: Christos Voskres!

Han Jongeneel, 28 april 2023