Goed gedaan

COLUMN

Han Jongeneel


Op een dinsdagmorgen fietst ik naar mijn werk. Ik moet linksaf het fietspad in en dus kijk ik achterom – er komt niets aan – ik steek mijn hand uit en ga linksaf.
“Goed gedaan meneer” hoor ik ineens iemand zeggen. Ik kijk verrast achterom en zie de glimlach van een dame in een oranje hesje met een notitieblok.  Zij zag mij, maar ik had haar niet gezien. Ze staat er natuurlijk niet voor mij, maar voor het fietsexamen van de basisschool. Opgetogen omdat ik het wat haar betreft nog steeds zou halen vervolg ik mijn weg.

Het is fijn als iemand ziet dat je iets goed doet en dat ook nog eens tegen je zegt. Daar zijn we in de kerk niet altijd even goed in. Ja, als er iets fout gaat, dan zeggen we dat wel. Maar als iets goed gaat dan vinden we dat normaal. Maar als je alleen maar eens bedenkt hoeveel mensen zich inzetten voor de zondagse eredienst, dat is niet normaal, dat is heel bijzonder. Ga maar na: de liturgie is samengesteld door de predikant, opgemaakt door iemand die de lay out doet, afgedrukt en gevouwen en ook nog eens bezorgd bij een aantal mensen die thuis de dienst volgen. De cantorij oefent wekelijks om zo af en toe in de dienst een aantal liederen te zingen. De powerpoint-presentatie voor op het scherm (zowel voor mensen thuis als in de kerk) is gemaakt. De lector heeft zich voorbereid om het bijbelgedeelte goed te kunnen voorlezen. De mensen van de bloemengroet hebben iemand uitgezocht die de bloemen krijgt. In de kerk is een mooie liturgische bloemschikking gemaakt. De predikant heeft niet alleen de preek gemaakt, maar ook samen met de cantor-organist de liederen uitgezocht en hij heeft bedacht wat hij de kinderen wil vertellen. De kinderdienstleiding heeft de kinderdienst voorbereid en de tienerdienstleiding idem dito. De koster zorgt dat de kerk open is, dat de kaars brandt, dat er bloemen zijn, dat er koffie is. De deurontvangst staat klaar om iedereen welkom te heten. De diakenen zorgen dat er gecollecteerd kan worden en de ouderling van dienst schrijft de kaarten voor wie de bloemen krijgen. Ik ben vast nog van alles vergeten. En dit was alleen nog maar de kerkdienst op zondag, door de week is er ook pastoraat, kringenwerk, moderamenvergadering, kerkenraadsvergadering, diakonievergadering en allerlei andere activiteiten en werkzaamheden. En dat gebeurt week na week, jaar na jaar en met veel inzet.
De apostel Paulus spoort ons aan tot ‘goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort’ (Efeze 4:29). Moeilijk is het niet, maar het is wel heel opbouwend en het doet heel veel goed als we wat vaker tegen elkaar zeggen: “Goed gedaan!“

Han Jongeneel, 2 juni 2023