Zondag 25 december- 1e kerstdag

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, m.m.v. een projectzangroep, orde van dienst
Paaskerk
09.30 uur: ds. Bara van Pelt, orde van dienst
12.00 uur: ds. Werner Pieterse en Ardin van Mourik
Pelgrimskerk
10.30 uur: : ds. Harmen de Vries, m.m.v. een soliste en een muziekensemble, orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
18.30 uur: ds. A. van Zetten, Bennekom
Pauluskerk 2e kerstdag
10.00 uur: kinderkerstviering


toelichting 1e collecte  Diakonie : Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kinderen in de knel
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.

toelichting 2e collecte Kerk: Wijkwerk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het wijkwerk. Voor alles wat nodig is om te zorgen de kerk draaiende te houden. Nu voor de online vieringen bijvoorbeeld en straks ook weer voor een kerk met de kerk deuren op voor iedereen. Voor de bloemen, de mooi versierde kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage hiervoor.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel Vumc
10.00 uur: dr. Femke Stock

Vreugdehof: geen dienst
Zorgcentrum Groenelaan: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland: geen dienst
De Buitenhof: geen dienst
Zorgcentrum Zonnehuis: geen dienst